Ubezpieczenia

R

ozumiemy współczesne wyzwania prawne oraz społeczne stawiane branży ubezpieczeniowej i oferujemy ubezpieczycielom wsparcie prawne w ich bieżących potrzebach, a także postępowaniach sądowych na terenie Polski.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności doradztwo prawne w:

▪ wewnętrznych potrzebach korporacyjnych ubezpieczycieli

      a także

▪ sporach sądowych