Prawo transportowe

D

oradztwo prawne świadczone przez nas w branży transportowej powoduje, że wiemy jak skutecznie wspierać polskie i zagraniczne podmioty z tego sektora.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

▪ opracowywanie i wdrażanie umów ramowych między spedytorami i podmiotami przewozowymi, zarówno w międzynarodowym, jak i krajowym przewozie towarów

▪ reprezentowanie klientów w sporach sądowych, arbitrażowych, przed izbami gospodarczymi przewoźników oraz spedytorów, a także przed ubezpieczycielami

▪ doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa