Prawo Karne Gospodarcze

D

oświadczenie zdobyte w prowadzeniu spraw karnych wykorzystujemy w celu wsparcia podmiotów gospodarczych. Analizujemy zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą i reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach karnych gospodarczych.

Wspieramy naszych Klientów zarówno w postępowaniach przygotowawczych oraz jurysdykcyjnych,  które dotyczą nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności:

▪ przestępstw karno – skarbowych

▪ prania brudnych pieniędzy

▪ przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów

▪ nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych

▪ transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty