Podmioty lecznicze

R

ozwój działalności leczniczej oraz wyzwania stawiane branży leczniczej wymagają bieżącego i rzetelnego wsparcia prawnego podmiotów leczniczych. Mając to na względzie oferujemy świadczenie podmiotom leczniczym kompleksowej obsługi prawnej.

Świadczymy usługi zarówno w zakresie obsługi prawnej, jak również w obszarze compliance i audytu.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności doradztwo prawne w:

▪ relacjach z pacjentami, regulatorami rynku medycznego, kontrahentami, w tym dostawcami sprzętu, usług i ubezpieczycielami

▪ stosunkach wewnętrznych podmiotu leczniczego

▪ wewnętrznych potrzebach korporacyjnych podmiotu leczniczego

▪ ochronie informacji prawnie chronionej, w tym tajemnicy lekarskiej, danych medycznych, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

▪ sporach,

     a także

▪ we wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do stanu zgodnego z wymogami prawnymi.