Nieruchomości i Prawo Budowlane

W

katalogu świadczonych przez nas usług prawnych istotne miejsce zajmuje prawo nieruchomości oraz prawo budowlane. Doradzamy podmiotom z branży budowlanej, deweloperom oraz prywatnym inwestorom.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

▪ reprezentowanie indywidualnych inwestorów w transakcjach nabywania nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym – budowlanym

▪ przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości

▪ wykonywanie analizy ryzyk związanych z projektowanymi inwestycjami

▪ przygotowywanie dokumentacji zakupu i procesu inwestycyjnego

▪ negocjowanie z bankami umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej

▪ doradztwo przy zawieraniu umów najmu powierzchni komercyjnych

▪ reprezentowanie we wszelkich rodzajach transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, budynkami oraz lokalami

▪ doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania