Bankowość i Finanse

P

osiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej banków oraz transakcji finansowych. Nasza oferta skierowana jest do banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz podmiotów zaangażowanych w transakcje finansowe.

Świadczymy usługi zarówno w zakresie obsługi prawnej, jak również w obszarze compliance i audytu.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności doradztwo prawne w:

▪ relacjach z klientami korporacyjnymi i detalicznymi, grupą kapitałową oraz bankami zrzeszającymi

▪ wewnętrznych potrzebach korporacyjnych banku

▪ zagadnieniach regulacyjnych

▪ relacjach z regulatorami rynku bankowego i kapitałowego

▪ ochronie informacji prawnie chronionej, w tym tajemnicy bankowej, informacji poufnej, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

▪ transakcjach finansowych

▪ windykacji należności

▪ sporach