Audyt

W

iemy, że w prowadzeniu biznesu istotne jest zapewnienie efektywności, optymalizacja kosztów, jak również minimalizacja potencjalnych ryzyk prawnych i gospodarczych.  Rozumiejąc to, oferujemy naszym Klientom przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych.

W ramach audytu zapewniamy wykonanie analizy prawnej, mającej na celu weryfikację kluczowych decyzji, czynności i procedur oraz dokumentów wewnętrznych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Skupiamy naszą uwagę na kwestiach stanu prawnego, struktury własnościowej oraz możliwych obciążeń prawnych wynikających ze stosunków prawnych.

Oferujemy w szczególności przeprowadzenie audytu:

▪ korporacyjnego

▪ pracowniczego

▪ windykacyjnego

▪ umów

▪ due diligence

▪ podatkowego